2011 til 2013

Teknisk Direktør og underviser, Admiral Bde Ltd, Dhaka Bangladesh
Jeg har primært arbejdet med Dynamics NAV 2009

For studenter i Bangladesh har jeg undervist i blandt andet:

· Regnskabsforståelse
Bogføringens indvirkning i regnskabet, bogføringsrutiner i standardmodulerne samt opbygning og forståelse af en finanskontoplan.

· Virksomhedsopsætning
Intastning af stamdata og bogføringsopsætning i standardmodulerne således at brugerne var I stand til at oprette nye tomme selskaber med henblik på at kunne foretage korrekt bogføring i de forskellige moduler.

· Dagligt brug af systemet
Bogføringsrutiner i standardmodulerne herunder Intercompany og konsolidering.

· Programmeringsmodulet C/SIDE med blandt andet disse punkter:
Systemforståelse · oprettelse af tabeller, formularer og kodeenheder · valideringskode og procedurekald · fejlfinding, klargøring af objekter samt dokumentation på tilretninger.

· Projektstyring/kundemøder
Indsamling af oplysninger fra kunder der skal danne baggrund for en korrekt kravspecifikation · skrive kravspecifikationer inklusive realistiske tidsterminer · afholdelse af kundemøder · udarbejdelse af dokumentation · igangsætning at projekter samt løbende evalueringer · idriftsættelse og slutevaluering.