Procedure for opgradering

· Herunder beskriver jeg hvordan en opgradering typisk foregår


Først undersøger jeg dit system for tilretninger og giver et overslag på hvad det vil tage af tid for at opgradere til det nye system ligesom jeg foreslår hvordan det skal foregå.

Når vi er enige om forløbet modtager jeg en sikkerhedskopi af databasen og laver en prøveopgradering. Under prøveopgraderingen vil jeg typisk tilrette noget programmeringskode som enten flytter eller sletter data. Når prøveopgraderingen er færdig får du adgang til systemet og kan i fred og ro tjekke at tallene i det nye system stemmer overens med tallene i dit gamle system. Prøveopgraderingen benyttes ligeledes til at undervise brugerne i det nye system ligesom jeg tilretter forskellige udskrifter som salgstilbud, -ordre, -fakturaer og kreditnotaer.

Når alt er testet og brugerne er undervist og finder sig til rette i det nye system aftaler vi en dato hvor drift opdateringen skal foregå. På den aftalte dato lukkes det gamle system for bogføring, jeg tager en sikkerhedskopi og påbegynder opgraderingen. Efter nogle dage (typisk over en weekend) installerer jeg det nye opgraderede system og så er du køreklar med et moderne ERP system.

· Typisk overordnet plan

Et opgraderings projekt vil løbe over en periode på 4 til 16 uger. Det afhænger selvfølgelig af hvor tilrettet din database er og hvilken periode du ønsker en opdatering.

Grunden til at det kan tage op til 16 uger for et helt projekt er fordi jeg løbende skal kunne passe mine kunder; prøveopgraderingen alene vil typisk løbe over 4 uger.

Fase 1 – Analyse
Jeg gennemgår databasen i detaljer (1 til 3 dage). Hertil skal jeg bruge alle objekter, jeg behøver ikke noget data.
a. Møde med gennemgang af jeres behov og arbejdsgange (2 – 5 timer).
b. Jeg giver et overslag på hvad det vil koste at få alt dit data med til seneste version.

Fase 2 – Prøvekonvertering
a. Jeg foretager en prøveopdatering og hertil skal jeg bruge en sikkerhedskopi af de regnskaber som skal have flyttet data op til seneste version.
b. Installation af test-miljø samt adgang til samtlige brugere der skal teste miljøet.

Fase 3 – Undervisning og eventuelle tilretninger
Der aftales for undervisning af bruger fordelt på afdelinger som administration, salg, køb, lager osv.

Fase 4 – Drift opgradering og igangsætning
a. Der tages en sikkerhedskopi af  "det gamle system" og systemet spærres for bogføring.
b. Konverteringen foretages.
c. Det nye system sættes i drift.

Fase 5 – Evaluering

Vi mødes og sammen gennemgår vi hvordan driftkonverteringen er forløbet; hvilke procedurer gik godt og hvilke procedurer gik galt.